Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji edukacyjnej ,,Repetytorium z Diabetologii: ,,Najnowsze zalecenia PTD-  od teorii do praktyki”, która odbędzie się 18 lutego 2012 roku w Warszawie
Tematyka Konferencji będzie skoncentrowana wokół opublikowanych ostatnio zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczących diagnostyki i  leczenia cukrzycy.
Mamy nadzieję, że wykłady  dostarczą Państwu  wielu ważnych i aktualnych informacji dotyczących postępowania w tej coraz częściej rozpoznawanej chorobie.
Konferencja stanie się też okazją do spotkań kuluarowych i wymiany myśli, tak ważnej szczególnie teraz, kiedy diabetologia przechodzi okres przewartościowań i nowych trendów terapeutycznych.
Omówienie przypadków klinicznych z zastosowaniem interaktywnego systemu do głosowania bez wątpienia wzmocni edukacyjny aspekt tej konferencji.
Zaletą wystąpień będzie ich dydaktyczny charakter, co jest szczególnie cenne dla lekarzy zajmujących się chorymi na cukrzycę w codziennej praktyce.
W imieniu własnym i pozostałych Wykładowców zapraszam do udziału w Repetytorium

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek